check

کاتالوگ موردنظر شما منقضی شده است، کاتالوگ‌های مشابه را در این لیست مشاهده کنید.

شرایط و قوانین استفاده

سرفصل‌ها:

گستره استفاده

۱-۱استفاده از آدرس تحت این شرایط و قوانین استفاده و قواعد حریم خصوصی می باشد و شامل هر نوع استفاده و یا دسترسی به مجموعه آدرس اعم از دسترسی مستقیم یا با واسطه می باشد.

تعاریف

۲-۱کاربر: هر شخص حقیقی یا حقوقی صرف نظر از ماهیت و نوع عمل وی که به هر نحو اعم از مستقیم و غیر مستقیم با مجموعه پلتفرم و سرویس های همکار مرتبط باشد.
تبصره: در متن ممکن است عنوان کاربر به اشخاص مختلف با عملکرد های متفاوت در سیستم بار شده باشد. علی ایحال تمامی مسئولیت های ممکن در این شرایط استفاده، صرفنظر از عمومیت عنوان کاربر می بایست مورد توجه ایشان قرار گیرد.
۲-۲ آدرس: عبارتست از وبسایت address.ir و یا اپلیکیشن های موبایل آدرس و سرویس های همکار یا تحت قرارداد با آدرس.
تبصره: در این متن وبسایت،سیستم، سامانه، پلتفرم و اپلیکیشن ممکن است به جای آدرس به کار برده شده باشد.

شرایط عمومی

۳-۱کاربر با هر بار استفاده از خدمات آدرس پذیرفته است که قوانین و مقررات جاری آن و همچنین متن حریم خصوصی را کاملا مطالعه کرده، از شرایط آن آگاهی دارد و مورد پذیرش ایشان می باشد. در صورتی که هرگونه تغییری در شرایط استفاده و قوانین و مقررات روی دهد این امر در سامانه اطلاع رسانی می‌گردد. کاربر با ادامه استفاده از آدرس رضایت خود را نسبت به تغییرات به وجود آمده اعلام می نماید.
۳-۲کاربر می داند که آدرس خدمات مشاوره ملکی نیست. در آدرس کاربر مختار است هر درخواست و اقدامی داخل آدرس را بپذیرد و یا رد کند، لذا هر عمل حقوقی داخل آدرس یا به واسطه استفاده از خدمات آدرس باید به عنوان یک قرارداد مستقل و رابطۀ قراردادی بین طرفین رابطه حقوقی در نظر گرفته شود که ارتباطی با آدرس ندارد. ضمنا آدرس هیچ نوع کالایی را اعم از منقول و غیر منقول به فروش نمی رساند.
۳-۳کاربر آگاه است آدرس هیچ نوع رابطه کاری و استخدامی با کاربران و اشخاص ثالثی که ممکن است با واسطه از این خدمات استفاده کنند ندارد و به هیچ وجه استفاده از آدرس چنین رابطه ای به وجود نمی آورد.
۳-۴عنوان های انتخاب شده برای هر بخش این نوشته صرفا برای راحتی در خواندن بوده و ویژگی ساختاری ندارد.

تعهدات و حدود استفاده کاربر

۴-۱ استفاده از خدمات وبسایت مطلقا با مسئولیت کاربر بوده و آدرس هیچ گونه تضمینی برای تطبیق نوع استفاده با مقاصد کاربر از جمله کارایی برای انواع مقاصد استفاده ندارد.

تعهدات و مسئولیت‌ها

۴-۲مسئولیت کاربر نسبت به هر نوع عمل یا واقعه ای که ناشی و یا به واسطه دسترسی کاربر به سامانه باشد، اعم از اینکه داخل سامانه به انجام رسیده یا بتوان به نحوی آن را به سامانه متصل نمود می باشد.
۴-۳کاربر در کمال صحت عقل و اراده اقرار می‌نماید دارای کلیه شرایط قانونی و قراردادی نسبت به استفاده از سرویس های آدرس به منظور انجام موضوع قرارداد سرویس ها از جمله حداقل سن قانونی، عدم سوء پیشینه، عدم اعتیاد به مواد مخدر و مشروبات الکلی و همچنین عدم استعمال و مصرف آنها می باشد.
۴-۴کاربر اجازه استفاده از آدرس را برای مقاصد غیرشخصی را ندارد. کاربر می پذیرد که آدرس برای استفاده شخصی طراحی شده و هرنوع استفاده از طریق انتقال دسترسی به فرد دیگر یا استفاده سازمانی خلاف مقررات و قوانین استفاده است
۴-۵ در مواردی که اطلاعات یک ملک توسط کاربر تامین می شود وی متعهد می‌شود از اطلاعاتی که دارای حق نشر هستند بدون اجازه صاحب آن استفاده نکند و در هر صورت مسئولیت هر نوع محتوای بارگزاری شده توسط کاربر با ایشان است. با انتشار محتوا در محیط عمومی آدرس کاربر اعلام نموده مجموعه مجوزها و اختیارات لازم برای انتشار آن را دارد و نسبت به نقض حقوق دیگران به هر نحو اعم از حقوق مالکانه، اسرار تجاری، نقض حریم خصوصی شخصا مسئول است و مسئولیتی متوجه آدرس نمی باشد.
۴-۶کاربر آگاه است که صرفا اجازه‌ی استفاده‌ی محدود و غیرانحصاری و غیر قابل انتقال از خدمات را تحت شرایط قرارداد حاضر دارد و آدرس مالک کلیه حقوق و منافع ناشی از این سامانه است که شامل موارد ذیل است اما منحصر به این موارد نیست:گرافیک، هویت بصری،محتوی، لوگو، مواد هنری، ویدیو، صدا، کدهای کامپیوتری و نرم افزاری و همچنین نرم افزارهای وابسته. این مالکیت شامل مجموعه حقوق مالکیت فکری ناشی از این پلتفرم ولو اینکه ثبت نشده باشد و در آینده به هرنحو در هر کجا ایجاد شود نیز می شود. آدرس می‌تواند نسبت به انتقال، بازنشر، بازتولید محتوی به هر نحو بدون محدودیت خاصی اقدام نماید ضمنا استفاده از آدرس هیچ گونه حقی را برای کاربر بر عنوان کاربری و سیستم مورد استفاده ایجاد نمی کند.
۴-۷ تهیه سخت افزار و یا نرم افزارهای مرتبط با آدرس و همچنین اینترنت برای استفاده از آدرس بر عهده کاربر می باشد.
۴-۸ انتشار فایل ها و اطلاعات در شبکه های اجتماعی و نرم افزارهای پیام رسان با مسئولیت کاربر بوده و پلتفرم در این خصوص مسئولیتی در قبال محل انتشار و نحوه استفاده از آن ندارد.

قواعد دسترسی و عدم سو استفاده

۴-۹استفاده از آدرس به وسیله سامانه های هوشمند غیر انسانی و ربات و بات ها خلاف قواعد دسترسی ست و هیچ کس نمی بایست دسترسی برای سامانه های فوق ایجاد کند.
۴-۱۰هیچ بخشی از آدرس قابل بازآفرینی در خارج از آن نیست مگر با اجازه مصرح از آدرس.
۴-۱۱هیچ کس نمی تواند هیچگونه تلاشی در جهت استخراج سورس، کد نرم‌افزارها و سامانه های نشونی شامل دیکامپایل، مهندسی معکوس و یا فعالیت‌های مشابه انجام دهد، مگر اینکه اجازۀ چنین کاری به صورت کتبی صادر شده باشد.
۴-۱۲هیچ کس نمی تواند با استفاده از اقسام روشها نسخۀ دیگری از خدمات آدرس را روی سرورهای دیگر ارائه کنند. همچنین هیچ کس مجاز نیست در نرم‌افزار و سامانه آدرس یا در روش ارائۀ خدمات تغییر یا اخلالی ایجاد کند.
۴-۱۳ هیچ کس حق ندارد هر گونه فعالیت داده‌کاوی روی خدمات اجرا کند و یا فعالیتی در راستای حصول دسترسی غیرقانونی و غیر متداول به هیچ بخش از نرم افزار آدرس یا سامانه‌های مرتبط با آن انجام دهند.
۴-۱۴ مسئولیت استفاده از اقلام و علایمی که سبب ایجاد مشابهت و یا ایجاد اشتباه برای دیگر کاربران و یا سایر اشخاص اعم از حقیقی و یا حقوقی کند در برابر آدرس و اشخاص ثالث بر عهدۀ کاربر می باشد.
۴-۱۵هیچ کس نمی تواند بابت خدمات آدرس وجهی علاوه بر موارد پرداخت مشخص شده داخل وبسایت اخذ نماید.

مبنای دسترسی

۴-۱۶کاربر می‌پذیرد هر گونه رویه، اشکال، عبارات مبین تائید و اعلام قبولی و تصدیق داده پیام‌های صادره از طرف آدرس به منزله امضا الکترونیکی و قبولی محسوب می‌شود و هر گونه ادعائی نسبت به امضا و قبولی مذکور غیر قابل استماع و مردود است.
۴-۱۷کاربر با ورود به سامانه و استفاده از آدرس قصد و اراده خود را نسبت به پذیرش و انعقاد هرگونه اقدام و عمل حقوقی از جمله عقود و معاملات از راه دور و از طریق سامانۀ رایانه‌ای و الکترونیکی اعلام می‌کند.
۴-۱۸ممکن است در شرایطی ادامه استفاده از آدرس و یا دسترسی های بیشتر منوط به امضای الکترونیکی و یا کاغذی گردد. خودداری از انجام مورد فوق ممکن است باعث تعلیق و یا خاتمه دسترسی کاربر گردد.
۴-۱۹کاربر می‌پذیرد همۀ تغییرات و الحاقیه‌های قوانین و مقررات حاضر و شرایط استفاده اعم از تغییر و اضافه کردن شروط آن، ارسال اخطاریه و ابلاغیه‌های مربوط به آدرس، از طریق آدرس بعمل آید و کاربر ضمن پذیرش اطلاع از شرط و روند اجرایی آن موافقت خود را نسبت به اعمال شرط مذکور اعلام می‌کند.

حقوق و تعهدات آدرس

۵-۱هرنوع اقدامات و فعالیت هایی از طرف کاربر که منجر به ورود خسارت به شهرت تجاری، نام و اعتبار آدرس شود تخلف از شرایط قراردادی و قانونی محسوب می شود و حسب مورد آدرس حق خود را برای تعقیب قانونی محفوظ می دارد.
۵-۲ در مواردی که اطلاعات تماس کاربر و یا اطلاعات تماس ثبت شده دیگر با اجازه خود ایشان در اختیار دیگری قرار می‌گیرد آدرس هیچ‌گونه مسئولیتی نسبت به ایجاد مزاحمت و مواردی که ممکن است به این واسطه اتفاق بیفتد ندارد.
۵-۳ آدرس سعی خود را جهت فراهم نمودن امکان استفاده از خدمات نرم‌افزاری خود توسط دستگاه‌های کاربر انجام می دهد اما تضمین و مسئولیتی نسبت به اجرا شدن آن روی همۀ دستگاه‌ها یا همۀ شبکه‌های ارتباطی ندارد.
۵-۴ در هیچ حالتی آدرس و مدیران و دست اندرکاران آن مسئول خسارات ناشی از استفاده کاربر از آن نیستند و از مسئولیت مبرا می باشند و مسئولیت استفاده از سامانه و نحوه‌ آن در هر حال و در مواجهه با کلیه شرایط از جمله اشخاص ثالث بر عهده خود کاربر می باشد. آدرس مطلقا هیچ نوع مسئولیتی در خصوص ایراد هر گونه خسارت به کاربر و یا شخص ثالت به هر نحو اعم از خسارت جانی و مالی ندارد.
کاربر موظف است حدود مسئولیت ها را به اطلاع افرادی که به واسطه ایشان ممکن است در معرض استفاده از خدمات آدرس قرار بگیرند قرار دهد.
۵-۵خدمات آدرس ممکن است با مشارکت خدمات اشخاص حقیقی و حقوقی دیگری ارائه شود که خارج از کنترل آدرس است. در چنین شرایطی کاربران می‌پذیرند که این خدمات، قوانین استفاده و مقررات مخصوص به خود را دارند و آدرس هیچ گونه مسئولیتی در خصوص قوانین و و شرایط استفاده و خدمات این اشخاص ندارد.
۵-۶ چنانچه کاربری سرویسی بر مبنای خدمات آدرس ارايه دهد آدرس هیچ‌گونه تضمینی در خصوص صلاحیت کاربر، زمان دریافت خدمات و کیفیت سرویسی که کاربر به دیگران اعم از کاربران دیگر و اشخاص ثالث ارائه می‌‌دهد نخواهد داشت. ارائه و دریافت هر نوع سرویس بر مبنای این پلتفرم با مسئولیت خود شخص می باشد.
۵-۷ آدرس مسئولیتی در مورد وقفه در سرویس دهی، به هر نحو را بر عهده ندارد. ضمنا آدرس هیچ‌ نوع مسئولیتی در خصوص عملکرد اشخاص ثالث که ممکن است موجب ایجاد نقص یا اشکال و ایرادی در نحوه کاربری کاربر گردد نخواهد داشت.
۵-۸ در صورت بروز هرگونه از موارد قهریه و فورس ماژور آدرس هیچ گونه مسئولیتی ندارد.

قانون حاکم و قواعد حل تعارض

۶-۱با استفاده از آدرس کاربر می داند و موظف است که از آن برای انجام هیچ فعالیت غیر‌قانونی طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران یا قواعد آمره و خلاف شرع یا عرف جامعه مورد استفاده قرار ندهد.
۶-۲مجموعه قوانین و مقررات و کلیه ضوابط قانونی حاکم بر نظام حقوقی ایران اعم از قانون اساسی، قوانین عادی، آئین نامه های اجرایی، بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌های اجرایی و غیره حاکم بر انجام موضوع این قوانین و مقررات است.
۶-۳مسئولیت همۀ اقدامات و افعال که ناشی از عدم رعایت قوانین موضوعه جمهوری اسلامی ایران از جمله قانون مجازات اسلامی و قوانین مدنی و مسئولیت مدنی شامل ورود خسارت به نشونی و اشخاص ثالث باشد، برعهدۀ شخص متخلف بوده و آدرس هیچ گونه مسئولیتی در قبال اعمال و افعال فوق نداشته و نخواهد داشت و می‌تواند ضمن غیر فعال کردن دسترسی متخلف به تشخیص خود، از طریق مراجع ذیصلاح، اقدامات قانونی را علیه نامبرده نسبت به احقاق حقوق اعم از ایراد دعوای جبران خسارت مادی و معنوی و همچنین ایراد دعوای کیفری به عمل آورد.
۶-۴چنانچه هر قسمت از شرایط و قوانین و مقررات به موجب قواعد آمره نافذ نباشد و یا به علت قوانین لاحق بر زمان تنظیم قواعد از عداد شروط خارج گردد روح حاکم بر قوانین و مقررات می بایست مبنای تفسیر آن بخش قرار گیرد و الباقی قواعد از درجه اعتبار ساقط نخواهد شد.
۶-۵تخطی از هر یک از شروط قراردادی به تشخیص آدرس می تواند منجر به تعلیق و یا قطع دسترسی کاربر به سامانه گردد.
۶-۶ کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت نشانی سرزمین هیچستان می‌باشد.

شرایط اختصاصی سرویس کاتالوگ

خدمات کاتالوگ تحت این شرایط و قوانین اختصاصی به علاوه مجموعه شرایط عمومی سامانه و قواعد حریم خصوصی ارائه می شود. ضمنا ممکن است به جز این موارد، قرارداد جداگانه نیز با برخی طرفین سرویس منعقد شده باشد که نسبت به فرد امضا کننده تعهدآور می باشد. هر شخصی که درخواست کاتالوگ می نماید و یا به هر نحو از سرویس استفاده نماید این مجموعه شرایط سرویس را پذیرفته است.

شرایط سفارش سرویس

۷-۱در مواردی که کاتالوگ به وسیله شخص دیگری غیر از مالک درخواست می شود، شخص درخواست کننده موظف است حدود و شرایط استفاده از سرویس را به کسانی که از این سرویس استفاده می‌کنند اعلام نموده و حسب مورد رعایت نماید. هرگونه مسئولیت اعم از کیفری و مدنی ناشی از این عدم اعلام و اقدام با شخص درخواست کننده بوده و پلتفرم مسئولیتی نخواهد داشت.
۷-۲ درخواست کننده کاتالوگ اعلام نموده مجموعه مالکیت یا مجوزها، حقوق، رضایتنامه‌ها، اجازه‌نامه‌ها و صلاحیت لازمه و اختیارات لازم برای این درخواست و انتشار آن را دارد و نسبت به نقض حقوق دیگران به هر نحو اعم از حقوق مالکانه، اسرار تجاری، نقض حریم خصوصی شخصا مسئول است و مسئولیتی متوجه پلتفرم نمی باشد. با ثبت درخواست در سیستم کاربر اعلام می نماید که دارای اجازه قانونی برای وارد کردن آن در سیستم می باشد و مسئولیت های ناشی از آن را می پذیرد.
۷-۳آدرس حق عدم سرویس‌دهی به کاربر را به علت عدم امکان یا موانع دیگر به تشخیص خود داراست.همچنین آدرس اختیار لغو دسترسی کاربران به تشخیص خود را چنانچه دسترسی ایشان خطرناک یا نامطلوب ارزیابی کند را دارد.
۷-۴اربر با فراهم نمودن شرایط ورود به منزل برای سرویس دهنده رضایت خود را از این امر اعلام داشته و می تواند در هر مرحله از این اجازه منصرف گردد.
۷-۵ کاربر پس از ثبت درخواست و دریافت وقت مراجعه حضوری و مشخصات شخص سرویس دهنده، می بایست قبل از ورود مراجع به منزل یا محل مورد نظر عکس پرسنلی ارائه شده از چهره فرد در پنل کاربری را با چهره ایشان مطابقت داده و اگر عکس فرد یا فردی که در محل قرار حضور دارد مطابقت نداشت از دریافت خدمات انصراف دهند و در اسرع وقت به آدرس اطلاع داده شود.
۷-۶به کاربر پیشنهاد می‌شود در زمان دریافت خدمات، در محل تنها نبوده و یک همراه در طول زمان دریافت خدمات، در محل حضور داشته باشد. کاربر می پذیرد با در نظر گرفتن ملاحظات ایمنی و حریم شخصی با مسئولیت شخصی خود از خدمات سرویس کاتالوگ استفاده می نماید.
۷-۷کاربر تعهد می‌نماید از مصرف مشروبات الکلی، مواد مخدر و روان گردان در طول انجام خدمات اجتناب نماید. همچنین استفاده یا در اختیار داشتن اسلحه و موارد مشابه دیگر در حین انجام خدمات ممنوع است و حق دعوی حقوقی و کیفری علیه وی را برای آدرس ایجاد می‌کند.

محدودیت مسئولیت کاتالوگ

۷-۸ ارايه کاتالوگ و اطلاعات تماس آن در پلتفرم مسئولیتی برای آدرس از لحاظ تصدیق هویت مالک و همچنین تطابق مشخصات مالک و ملک ایجاد نمی کند.
۷-۹ممکن است اطلاعات ارايه شده بر روی کاتالوگ تخمینی و حدودی باشد و سامانه مسئولیتی در خصوص هر نوع استفاده از این اطلاعات نخواهد داشت. بدیهی ست که کاربر برای انجام هر نوع عمل حقوقی می بایست شخصا نسبت به راستی آزمایی اطلاعات اقدام نماید.
۷-۱۰ کاربر می پذیرد هر گونه مسئولیت تبلیغ و اظهار خلاف واقع بر عهدۀ سفارش‌دهنده است و سامانه مسئولیتی ندارد.
۷-۱۱کاربر می‌پذیرد مسئولیت تمامی اتفاقاتی که ممکن است در نتیجه استفاده از سرویس کاتالوگ یا سایر سرویس مرتبط با آدرس، برای کاربر به وجود بیاید به عهده کاربر است. آدرس هیچ مسئولیتی در قبال مشکلاتی که ممکن است در نتیجه استفاده از آدرس توسط یک کاربر، برای کاربران یا افراد دیگر ایجاد شود از جمله از بین رفتن داده‌ها، و خسارات مستقیم، اتفاقی، تبعی، غیر مستقیم کیفری و حقوقی که به افراد وارد می شود به عهده ندارد.
۷-۱۲کاربر می بایست مجموعه وسایلی که مرتبط با حریم خصوصی ایشان می باشد اعم از عکس ها و غیره را قبل از مراجعه جمع اوری نموده و ضمنا اشیا قیمتی در دسترس و دارای مالکیت معنوی را نیز جمع آوری و دور از دسترس قرار دهد. کاربر می پذیرد که مسئولیت ناشی از عدم اجرای این موارد با ایشان بوده و پلتفرم مسئولیتی نخواهد داشت.

۸-شرایط اختصاصی وام سنج

۸-۱. اطلاعات و محاسبات وام بر مبنای اطلاعات اعلامی بانک ها و موسسات مالی ست. از آنجاییکه این اطلاعات ممکن است هرلحظه تغییر یابد، پیش از هر تصمیم یا اقدامی این اطلاعات را با آخرین به روزرسانی های بانک یا موسسه مالی مربوطه تطابق دهید. استفاده از ابزارهای مرتبط در سامانه با مسئولیت کاربر بوده و سامانه مسئولیتی در این خصوص بر عهده ندارد. ۸-۲.ممکن است در مواردی مبالغ اعلامی توسط سامانه وام سنج به صورت تقریبی اعلام گردد. برای محاسبه دقیق مبالغ به بانک یا موسسه مالی مربوطه رجوع نمایید.