check

کاتالوگ موردنظر شما منقضی شده است، کاتالوگ‌های مشابه را در این لیست مشاهده کنید.

خرید آپارتمان مسکونی در داوودیه

مرتب‌سازی براساس : تاریخ آخرین تغییرات
داوودیه

در حال حاضر در مناطق محدودی از شهر تهران فعال هستیم.

تا
تا
تا
ویژگی‌های کلیدی
۱۷
saloons
داوودیه-میرداماد
قیمت کل ۴/۲۶ میلیارد تومان
متری ۲۹,۰۰۰,۰۰۰
رهن کامل۱۴۷ متر
اتاق ها۳ خواب
طبقهنوساز
پارکینگ۲ پارکینگ
انباری انباری
۱۷
saloons
داوودیه-میرداماد
قیمت کل ۴/۵۵ میلیارد تومان
متری ۳۱,۰۰۰,۰۰۰
رهن کامل۱۴۷ متر
اتاق ها۳ خواب
طبقهنوساز
پارکینگ۲ پارکینگ
انباری انباری
۱۴
saloons
داوودیه-میرداماد
قیمت کل ۲/۲۵ میلیارد تومان
متری ۲۶,۰۰۰,۰۰۰
رهن کامل۸۸ متر
اتاق ها۲ خواب
طبقه۶ سال ساخت
پارکینگ۱ پارکینگ
انباری انباری
۱۴
saloons
داوودیه-میرداماد
قیمت کل ۲/۴۸ میلیارد تومان
متری ۲۷,۰۰۰,۰۰۰
رهن کامل۹۲ متر
اتاق ها۲ خواب
طبقه۳ سال ساخت
پارکینگ۱ پارکینگ
انباری انباری
۲۹
saloons
داوودیه-میرداماد
قیمت کل ۹/۳۶ میلیارد تومان
متری ۳۷,۰۰۰,۰۰۰
رهن کامل۲۵۳ متر
اتاق ها۴ خواب
طبقهنوساز
پارکینگ۳ پارکینگ
انباری انباری
۱۶
saloons
داوودیه-میرداماد
قیمت کل ۲/۹۹ میلیارد تومان
متری ۲۳,۰۰۰,۰۰۰
رهن کامل۱۳۰ متر
اتاق ها۲ خواب
طبقه۱۲ سال ساخت
پارکینگ۱ پارکینگ
انباریانباری ندارد
۱۵
saloons
داوودیه-میرداماد
قیمت کل ۳/۶۵ میلیارد تومان
متری ۲۳,۰۰۰,۰۰۰
رهن کامل۱۵۹ متر
اتاق ها۳ خواب
طبقه۵ سال ساخت
پارکینگ۲ پارکینگ
انباری انباری
۲۰
saloons
داوودیه-میرداماد
قیمت کل ۳/۵ میلیارد تومان
متری ۱۸,۰۰۰,۰۰۰
رهن کامل۱۹۱ متر
اتاق ها۳ خواب
طبقه۳۰ سال ساخت
پارکینگ۲ پارکینگ
انباری انباری
۱۱
saloons
حسن آباد - زرگنده
قیمت کل ۲ میلیارد تومان
متری ۲۵,۰۰۰,۰۰۰
رهن کامل۸۰ متر
اتاق ها۱ خواب
طبقهنوساز
پارکینگ۱ پارکینگ
انباری انباری
۱۱
saloons
حسن آباد - زرگنده
قیمت کل ۲ میلیارد تومان
متری ۲۵,۰۰۰,۰۰۰
رهن کامل۸۰ متر
اتاق ها۱ خواب
طبقهنوساز
پارکینگ۱ پارکینگ
انباری انباری
۱۱
saloons
حسن آباد - زرگنده
قیمت کل ۲/۲۵ میلیارد تومان
متری ۲۵,۰۰۰,۰۰۰
رهن کامل۹۰ متر
اتاق ها۱ خواب
طبقهنوساز
پارکینگ۱ پارکینگ
انباری انباری
۱۱
saloons
حسن آباد - زرگنده
قیمت کل ۲ میلیارد تومان
متری ۲۵,۰۰۰,۰۰۰
رهن کامل۸۰ متر
اتاق ها۱ خواب
طبقهنوساز
پارکینگ۱ پارکینگ
انباری انباری
  • ۱
  • ۲
  • ۳
  • ۴