مرور رده

گل و گیاه و فضای سبز

گیاهان مناسب محیط کار که براحتی می‌توانید از آنها نگه‌داری کنید

 شاید بیشترمان ندانیم کدامیک از گلها و گیاهان آپارتمانی مناسب ماست. خیلی از ما عاشق گل و گیاهیم اما وقت عمل که می‌رسد، به خاطر نبودن امکانات یا دردسرهای نگهداری از گیاهان، عطای این کار را به لقایش می‌بخشیم. البته بیشترمان این تجربه را داریم…
با اپلیکیشن آدرس، راحت‌تر و سریع‌تر خانه‌تان را پیدا کنید