اطلاعاتی درباره زمین ؛ خانه‌ای برای ما اجاره‌نشین‌های مادام‌العمر

همین نیم قرن پیش که انسان پا روی کره ماه گذاشت و این افتخار را برای انسان خردمند رقم زد، فهم ما از این کره آبی و سبز رنگی که سال‌ها روی آن قدم زدیم تغییر کرد. زمینی که فعلا تنها خانه‌ای است که بشر و موجودات زنده دیگر باید روی آن در کمال…