اجاره نامه زمین کشاورزی : نحوه نوشتن و نمونه متن قرارداد آن

0 21,537

در این مقاله می‌خواهیم شما را کمی بیشتر با نحوه نوشتن اجاره نامه زمین کشاورزی آشنا کنیم. برای اکثر ما این مورد پیش آمده است که بخواهیم جایی را اجاره کنیم یا ملک و زمینی را اجاره دهیم. در هر حال چه مالک باشید و چه مستاجر، باید بدانید که برای سهولت توافق طرفین و جلوگیری از هر گونه ضرر و زیان، قراردادهای قانونی تنظیم و نوشته شده‌اند تا طرفین به وسیله‌ آن بتوانند از حقوق خود دفاع کنند.
نمونه‌ای از این قراردادهای مورد استفاده در بین کشاورزان، قراردادهای اجاره نامه زمین کشاورزی است که تفاوت‌های زیادی با اجاره‌ املاک مسکونی دارد.

قرارداد اجاره نامه زمین کشاورزی چیست؟

این نوع قرارداد اجاره نامه زمین کشاورزی، قراردادی است که بین دو نفر مالک زمین کشاورزی و فردی که قصد دارد در آن محل به کشاورزی بپردازد بسته می‌شود. در قرارداد اجاره نامه زمین کشاورزی، صاحب زمین در ازای مبلغ مشخصی و برای مدت معینی، زمین کشاورزی خود را به مستاجر کرایه می‌دهد.
البته دو نوع حالت برای دریافت مبلغ کرایه وجود دارد، یا هر دو فرد مستاجر و موجر توافق می‌کنند در صود حاصله از کشت و زرع با هم شریک شوند که در این حالت باید در مورد آن، سود حاصله و میزان سهم طرفین به توافق برسند.
در حالت دوم نیز مانند اجاره‌ املاک مسکونی طرفین توافق می‌کنند تا مستاجر مبلغی را ماهیانه به عنوان اجاره بها به موجر و صاحب زمین پرداخت کند. مدت زمان اجاره در این نوع قراردادها حدوداً یک سال تعیین می‌گردد، که باز هم طرفین می‌توانند با توافق خود این مدت را تغییر دهند و آن را کم یا زیاد کنند.
باید این نکته را در نظر داشته باشید که زمین مورد نظر نباید به دولت یا ارگان‌های دولتی تعلق داشته باشد، همچنین زمین نباید در محدوده شهری واقع شده باشد.

شرایط لازم در عقد قرارداد اجاره زمین کشاورزی

  • مالک زمین و مستاجر باید هر دو عاقل و بالغ باشند که این نوع شرط از اصلی‌ترین شرایط قرارداد اعم از قرارداد اجاره نامه زمین کشاورزی است. در صورتی که صاحب زمین یا مستاجر بالغ نباشد در این حالت باید این قرارداد توسط قیم فرد عقد گردد.
  • مدت اجاره باید معین باشد، اگر در قرارداد اجاره مدتی معین نشود (مثلا یک سال یا دو سال یا چند ماه) اجاره باطل خواهد شد. مدت اجاره معمولاً یک سال تعیین می‌شود.
  • قرارداد باید به صورت کتبی نوشته شود تا بتواند حالت قانونی به خود گیرد.
  • در انجام قراردادها باید حتماً هر دو طرف، مالک و مستاجر حضور داشته باشند و با مطالعه‌ی کامل متن قرارداد آن را امضا کنند. قرارداد می‌تواند توسط وکیل طرفین نیز اجرا شود.
  • در عقد قرارداد باید دو نفر شاهد زیر آن را امضا کنند و یک نسخه قرارداد نزد صاحب ملک و نسخه دیگر نزد مستاجر تا زمان پایان اجاره نگهداری شود.
  • در قرارداد اجاره بعد از پایان مدت اجاره که معمولاً این مدت یک سال زراعی تعیین می‌شود، مستاجر باید ملک زراعی را به صاحب آن تحویل دهد مگر آن‌ که در اجاره‌ مجدد ملک با صاحب آن توافق کند.
  • در صورتی که صاحب زمین، درخت یا قناتی در ملک زراعی خود داشته باشد باید در قرارداد اجاره مشخص شود و نحوه‌ استفاده مستاجر از آن تعیین شود، مستاجر نیز نباید به آن آسیبی برساند.
  • در دعاوی مربوط به اجاره‌ی زمین زراعی اگر مورد اجاره کتبی نباشد و فقط به صورت شفاهی انجام گرفته باشد، فقط با وجود شاهد معتبر می‌توان به این دعاوی رسیدگی کرد و به علت نبود مدرک کتبی این دعاوی و اثبات حقانیت طرفین با مشکلات بیشتری روبه رو خواهد بود.
  • در بستن قرارداد اجاره نامه زمین کشاورزی باید مدت زمان اجاره، اتمام اجاره و متراژ زمین علاوه بر اجاره بها در قرارداد آورده شود و همچنین باید به توافق برسند که تغییری در ماهیت زمین توسط مستاجر انجام نشود و یا دخل و تصرفی در آن به وجود نیاورد.
بیشتر بخوانید
فسخ قرارداد اجاره پیش از موعد توسط موجر و مستاجر چگونه است؟

نمونه فرم خام اجاره نامه زمین کشاورزی 

بسمه تعالی

اجاره نامه اراضی کشاورزی تاریخ تنظیم: / /

طرفین
این قرارداد در دو صفحه بین. . . ….. . . . . . . . . فرزند ……………………..شناسنامه شماره. . . . . . . . . . . صادره از. . . . . . . . متولد. . . . . . . . . ساکن. . .. . . …………… . . تلفن…………………………………… به عنوان موجر از یک طرف و . . . . . . . . . . ……… فرزند …………………شناسنامه شماره. . . . . . . . . . صادره از. . . . . . . . متولد. . . . . . . . . ساکن. . ……………… . . . . . تلفن………………………………..به عنوان عامل مستأجر از طرف دیگر به منظور اجرای قرارداد اجاره با شرایط زیر منعقد میگردد.
موضوع
عبارت است از انجام فعالیت کشاورزی در زمینه تولید محصولات زراعی در اراضی مزروعی مورد اجاره که به رؤیت مستأجر رسیده است. نشانی اراضی …………………………………………………………….. به مساحت …………………………. .

تعهدات موجر

عبارت است از در اختیار گذاشتن اراضی مزروعی مورد نیاز زراعت دارای حلقه چاه و همچنین. . . . . . . . . . ………. حق آب سهمیه اذن و اجازه استفاده تا انقضای قرارداد را دارد.
تبصره ۱- بهای حق آب می‌بایستی مستأجر به اداره آبیاری پرداخت گردد.
تبصره ۲- هزینه‌های مربوط به سرویس نگهداری چاه مذکور به عهده موجر بوده و مستأجر موظف است در تنظیم برنامه آبیاری اراضی دقت کارشناسی مبذول داشته تا موجبات استهلاک بیش از حد و پیشامد غیرمترقبه را فراهم نیاورد.

تعهدات مستأجر

عبارت است از تهیه و تأمین کلیه نهادها، نیروی انسانی، ماشین آلات، مواد و ملزومات مصرفی از قبیل انواع بذر، کودهای مورد نیاز، سموم دفع آفات نباتی و ماشین آلات کشت، داشت و برداشت و کارگران و سایر پرسنل مورد نیاز جهت انجام امور زراعی مورد نیاز و اعمال مدیریت صحیح و نظارت در تمامی مراحل تولید به نحو مطلوب و شایسته.
بدیهی است رعایت کلیه اصول فنی و زراعت و انجام به موقع عملیات به زراعی و به نژادی و .. در جهت افزایش راندمان تولید و حفظ و تقویت منابع آبی و خاکی مزبور و همچنین رعایت تناوب زراعی ضمن هماهنگی با موجر جزء وظایف قطعی مستأجر می‌باشد و خسارت وارده ناشی از قصور در این گونه امور تنها متوجه مستأجر خواهد بود.

بیشتر بخوانید
همه چیز درباره استعلام سند ملک با کد ملی

سایر شرایط

مستأجر حق انتقال و یا تسلیم زمین را به دیگری جزئاً و کلاً و سایر طرق متصوره نخواهد داشت.
در طول قرارداد اجاره نامه زمین کشاورزی، موجر حق دارد مورد اجاره را بفروشد که در این صورت مستاجر حق دارد پس از برداشت محصول، زمین عودت دهد. اگرچه مدت اجاره به پایان نرسیده باشد.
موجر حق دارد که مبلغ تعیین شده را از مستاجر دریافت کند اگرچه محصولی از زمین به دست نیاید.
اقامتگاه طرفین همان است که در این قرارداد قید شده است و هر گونه اطلاعیه که به نشانی مذکور ارسال شود به منزله اطلاع خواهد بود مگر این که تغییر نشانی قبلاً به طرف متقابل به صورت کتبی اعلام شده باشد.
کلیه کسورات قانونی احتمالی مربوط به این قرارداد به عهده مستأجر میباشد.
مدت ……. سال زراعی از تاریخ. . . . . . . . . . لغایت. . . . . . . . میباشد.
درمیزان اجاره : میزان اجاره مبلغ . . . . . . . . ………. . معادل. . . ………………… . . . . . . ریال که برای شش دانگ زمینهای مزروعی.
نحوه پرداخت اجاره
مبلغ. . . . . . . . . ……………………. به عنوان بیعانه در ابتدای قرارداد و مبلغ ………………………………. پس از برداشت محصول در. . . . . . . . . . می-بایستی پرداخت شود.
موارد پیش بینی نشده: کلیه موارد مربوط به این قرارداد اجاره نامه زمین کشاورزی تابع موازین قانونی و مقررات جاری کشور میباشد و برای مستأجر حق زارعانه یا ریشه و کارفه ایجاد نخواهد شد.
این قرارداد به موجب قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۷۶ در . . . . . . . . نسخه و هر یک از آن حکم واحد میباشند و به امضاء طرفین رسیده تنظیم گردیده است.

امضاء موجر امضاء مستأجر امضاء تنظیم کننده

شهود : ۱-
۲-
۳-

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

با اپلیکیشن آدرس، راحت‌تر و سریع‌تر خانه‌تان را پیدا کنید